тел.: +38975237658
#
Тип
Спрат
Страна
Површина
Цена
Статус
Подземи паркин места
1-2 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Продаден
3-4 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Продаден
5-6 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Слободен
7-8 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Продаден
9-10 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Слободен
11-12 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Слободен
13-14 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Слободен
15-16 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Слободен
17-18 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Продаден
19-20 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Слободен
21-22 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Слободен
23-24 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Слободен
25-26 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Слободен
27-28 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Слободен
29-30 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Слободен
31-32 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Слободен
33-34 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Продаден
35-36 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Продаден
37-38 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Продаден
39-40 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Слободен
41-42 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Продаден
45-46 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Слободен
43-44 Паркинг место -1 - 0.00 кв.м. Продаден