тел.: +38975237658
Приземје
3fa05af2a9dc252bafa7b9dcf517d43b
Спрат 1
be4df7e389720636715d2d8ad8bdfa57
Спрат 2
8dc5cac7f1bf1475ecf2282e3b5d7987
Спрат 3
4b441640daaaa9a2a64420ceabf041ca
Спрат 4
09e3c99ed75ddff9bf3809ccb9e78c25
Спрат 5
8061ec1d124257b2d22fb5dae919c8f8
Спрат 6
57e0b74461b0d54e978e1fa9551726a6
Soho 3 се состои од 2 влезови од кои влез 1 располага со 48 станови, додека влез 2 располага со 14 станови разделени на приземје, 5 ката и поткровје.