тел.: +38975237658
Стан 35
Стан 36
Стан 37
Стан 38
Стан 39
Стан 40
Стан 41
Стан 59
Стан 60
Стан
Тип
Блок
Спрат
Страна
Површина
Цена
Статус
Спрат 5
Стан 35 - Soho 3 5 - 38.00 кв.м. Продаден
Стан 36 - Soho 3 5 - 76.00 кв.м. Продаден
Стан 37 - Soho 3 5 - 55.00 кв.м. Продаден
Стан 38 - Soho 3 5 - 61.00 кв.м. Продаден
Стан 39 - Soho 3 5 - 60.00 кв.м. Продаден
Стан 40 - Soho 3 5 - 53.00 кв.м. Продаден
Стан 41 - Soho 3 5 - 87.00 кв.м. Продаден
Стан 59 Четворособен Soho 3 5 - 93.00 кв.м. 1000 € Слободен
Стан 60 Трособен Soho 3 5 - 56.00 кв.м. 1000 € Слободен