тел.: +38975237658
Стан 28
Стан 29
Стан 30
Стан 31
Стан 32
Стан 33
Стан 34
Стан 57
Стан 58
Стан
Тип
Блок
Спрат
Страна
Површина
Цена
Статус
Спрат 4
Стан 28 - Soho 3 4 - 38.00 кв.м. Продаден
Стан 29 - Soho 3 4 - 76.00 кв.м. Продаден
Стан 30 - Soho 3 4 - 55.00 кв.м. Продаден
Стан 31 - Soho 3 4 - 61.00 кв.м. Продаден
Стан 32 - Soho 3 4 - 60.00 кв.м. Продаден
Стан 33 - Soho 3 4 - 53.00 кв.м. Продаден
Стан 34 Трособен Soho 3 4 - 87.00 кв.м. 1000 € Резервиран
Стан 57 - Soho 3 4 - 93.00 кв.м. Продаден
Стан 58 - Soho 3 4 - 56.00 кв.м. Продаден