тел.: +38975237658
Стан 21
Стан 22
Стан 23
Стан 24
Стан 25
Стан 26
Стан 27
Стан 55
Стан 56
Стан
Тип
Блок
Спрат
Страна
Површина
Цена
Статус
Спрат 3
Стан 21 - Soho 3 3 - 38.00 кв.м. Продаден
Стан 22 - Soho 3 3 - 76.00 кв.м. Продаден
Стан 23 - Soho 3 3 - 55.00 кв.м. Продаден
Стан 24 - Soho 3 3 - 61.00 кв.м. Продаден
Стан 25 - Soho 3 3 - 60.00 кв.м. Продаден
Стан 26 - Soho 3 3 - 53.00 кв.м. Продаден
Стан 27 Трособен Soho 3 3 - 88.00 кв.м. 1000 € Резервиран
Стан 55 - Soho 3 3 - 94.00 кв.м. Продаден
Стан 56 - Soho 3 3 - 56.00 кв.м. Продаден