тел.: +38975237658
Стан 14
Стан 15
Стан 16
Стан 17
Стан 18
Стан 19
Стан 20
Стан 53
Стан 54
Стан
Тип
Блок
Спрат
Страна
Површина
Цена
Статус
Спрат 2
Стан 14 - Soho 3 2 - 38.00 кв.м. Продаден
Стан 15 - Soho 3 2 - 76.00 кв.м. Продаден
Стан 16 - Soho 3 2 - 55.00 кв.м. Продаден
Стан 17 - Soho 3 2 - 61.00 кв.м. Продаден
Стан 18 - Soho 3 2 - 60.00 кв.м. Продаден
Стан 19 - Soho 3 2 - 53.00 кв.м. Продаден
Стан 20 Трособен Soho 3 2 - 87.00 кв.м. 1000 € Слободен
Стан 53 Четворособен Soho 3 2 - 93.00 кв.м. 1000 € Слободен
Стан 54 Трособен Soho 3 2 - 56.00 кв.м. 1000 € Слободен